NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Kế toán trưởng

  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề kế toán với nhiều vị trí công tác khác nhau như: Thủ quỹ, Kế toán thanh toán, Kế toán tiền lương, Kế toán công nợ, Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng, 5 lần trực tiếp tham gia quyết toán thuế với cơ quan thuế
  • Phương châm làm việc: “”Tri thức – Thái độ tích cực – Tận tâm – Gắn kết”
  • Từ Tháng 3/2012 đến Tháng 3/2016: Kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Vinacomin (Trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam – Vinacomin)
  • Từ Tháng 4/2016 đến Tháng 11/2019: Kế toán tổng hợp tại Công ty cổ phần truyền hình tương tác Việt Nam (Trực thuộc Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam)
  • Từ Tháng 12/2019 đến nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn DHA Việt Nam
... 097.399.1368