NGUYỄN HƯƠNG HÒE

NGUYỄN HƯƠNG HÒE

Phó tổng giám đốc

  • Phó TGĐ phụ trách công tác quản lý khách hàng, thu cước Công Ty Cổ phần Tập đoàn DHA Việt Nam
  • Hơn 10 năm Kinh nghiệm vị trí quản lý công tác tổ chức thu cước, quản lý, chăm sóc khách hàng VTVcab – Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam
  • Hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý – vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ có Đảm bảo VNA.
  • Kiểm toán viên Cấp Quốc gia – Chứng chỉ kiểm toán viên CPA Việt Nam do Bộ Tài Chính cấp.
  • Trưởng phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính – Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
  • Trưởng nhóm Kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nam (VACO -Delloite).
  • Kế toán phụ trách dự án – Văn phòng phối hợp Quốc Gia Làng trẻ em SOS Việt Nam
  • Tốt nghiệp Khoa Kế Toán – Học Viện Tài Chính Bằng Khá
  • Tốt nghiệp Đại học Nghoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội chuyên ngành Tiếng Anh.
... 097.399.1368